Jak używać zgodnego symbolu LaTeX

Jak Uzywac Zgodnego Symbolu Latex

Przystający symbol w matematyce służy do pokazywania podobieństw między trójkątami. Symbol (≅) jest kombinacją symboli równości (=) i tyldy (~). Symbol przystający jest jednym z najczęściej używanych symboli geometrycznych, reprezentującym relację między trójkątami.

Ten symbol może wyglądać na prosty, ale wielu użytkowników czasami jest zdezorientowanych podczas pisania go do procesora dokumentów. Być może już wiesz, że LaTeX (procesor dokumentów) wymaga kodu źródłowego, aby utworzyć przystający symbol. W tym samouczku wyjaśnimy prosty sposób pisania i używania przystającego symbolu w LaTeX-ie.

Jak używać zgodnego symbolu LaTeX

Zacznijmy od przykładu, aby udowodnić zgodność między trójkątem △ABC i △PQR poprzez zgodność SSS w następujący sposób:

\documentclass { artykuł }
\użyjpakietu [ utf8 ] { inputenc }
\użyjpakietu { grafikax }
\użyjpakietu { amsymb }
\zaczynać { dokument }
\zawiera grafikę { Obrazy / obraz.jpg }

ABC i PQR to dwa trójkąty. Udowodnij więc, że oba trójkąty są przystające, czy nie:

$$ \overline { AB } \cong \overline { PQ } $$
$$ \overline { pne } \cong \overline { QR } $$
$$ \overline { AC } \cong \overline { PR } $$

Zgodnie z poprzednią obserwacją, trójkąty PQR i ABC są przystające poprzez przystawność SSS (bok – bok – bok).

\koniec { dokument }

Wyjście:

Podobnie, możesz również użyć symbolu nieprzystającego, aby pokazać, że dwa trójkąty nie są przystające. Na przykład udowodnijmy zgodność między △DEF i △XYZ w następujący sposób:

\documentclass { artykuł }
\użyjpakietu [ utf8 ] { inputenc }
\użyjpakietu { amsymb }
\użyjpakietu { grafikax }
\zaczynać { dokument }
\zawiera grafikę { Obrazy / obraz.jpg }

$$ \overline { Z } \nkong \overline { XY } $$
$$ \overline { JEŚLI } \nkong \overline { YZ } $$
$$ \overline { DF } \nkong \overline { XZ } $$

Zgodnie z poprzednią obserwacją trójkąty DEF i XYZ nie są przystające.

\koniec { dokument }

Wyjście:

Wniosek

LaTeX to fantastyczny procesor dokumentów, który umożliwia użytkownikom tworzenie prac naukowych, artykułów i dokumentów technicznych. Wymaga poprawnej informacji o kodach źródłowych do zapisania znaków specjalnych, symboli technicznych itp. Symbol przystający to symbol geometryczny, którego można użyć do przedstawienia podobieństwa między dwoma trójkątami. Wyjaśniliśmy, jak pisać i używać przystającego symbolu w LaTeX-ie. Ponadto dodaliśmy metodę łatwego tworzenia nieprzystających symboli.