Jak wyłączyć profile Google Chrome

Jak Wylaczyc Profile Google Chrome

Możesz skonfigurować wiele profili w Google Chrome. Każdy profil może mieć własne konfiguracje, wygląd i działanie, sesje logowania i tak dalej. Jest to świetna funkcja przeglądarki Google Chrome, której można używać do izolowania i/lub organizowania danych przeglądania na podstawie działań, środowiska, pracy itp.

Na przykład możesz mieć osobny profil Google Chrome do szkoły, pracy, rozrywki i tak dalej. Każdy profil będzie używany do różnych celów, a sesje przeglądania będą izolowane między profilami.

Ale jeśli skonfigurowałeś wiele profili w Google Chrome, za każdym razem, gdy otworzysz Google Chrome, pojawi się monit o okno wyboru profilu. Tutaj możesz wybrać profil Google Chrome, którego chcesz używać. To może być dla ciebie irytujące.

Jeśli nie chcesz widzieć okna wyboru profilu za każdym razem, gdy otwierasz Google Chrome, kliknij na

>

z prawego górnego rogu przeglądarki Google Chrome.Powinno zostać wyświetlone okno wyboru profilu przeglądarki Google Chrome.

Odznacz Pokaż przy starcie z prawego dolnego rogu i kliknij X aby zamknąć okno wyboru profilu.Okno wyboru profilu nie zostanie wyświetlone przy następnym uruchomieniu przeglądarki Google Chrome. Google Chrome domyślnie użyje profilu aktywowanego ostatnim razem przed zamknięciem przeglądarki Google Chrome.

Wniosek

Jeśli więc chcesz używać wielu profili w Google Chrome i chcesz przełączyć się na profil Google Chrome, zrób to przed zamknięciem Google Chrome. W ten sposób przy następnym uruchomieniu Google Chrome domyślnie aktywuje ten profil. Okno wyboru profilu nie będzie Cię już denerwować.