Użytkownicy listy MariaDB

Uzytkownicy Listy Mariadb

„Możesz tworzyć wielu użytkowników podczas pracy z serwerem MariaDB. Następnie możesz po prostu zalogować się przy użyciu poświadczeń dowolnego konkretnego użytkownika, aby uzyskać dostęp lub utworzyć bazy danych powiązane z tym konkretnym użytkownikiem. Czasami chcesz zobaczyć listę wszystkich użytkowników obecnych na serwerze MariaDB. Ta lista znajduje się w tabeli systemowej o nazwie „mysql.user”. Dlatego w tym przewodniku pokażemy Ci metodę wyświetlania listy użytkowników MariaDB na konsoli.”

Jak wyświetlić listę użytkowników w MariaDB?

Aby wyświetlić listę użytkowników w MariaDB, wystarczy wykonać następujące proste czynności:

Krok nr 1: Zaloguj się do konsoli MariaDB

Najpierw musisz zalogować się do konsoli MariaDB, uruchamiając poniższe polecenie:$ sudo mysql –u root –pKonsola MariaDB jest pokazana na poniższym obrazku:Krok #2: Lista wszystkich użytkowników MariaDB

Aby wyświetlić listę użytkowników, których do tej pory utworzyłeś w MariaDB, wystarczy uruchomić polecenie pokazane poniżej:

> wybierz użytkownika z mysql.user;To polecenie wyświetli wszystkich użytkowników utworzonych w MariaDB. W naszym przypadku mieliśmy tylko jednego użytkownika, czyli użytkownika root, co widać na poniższym obrazku:

Krok # 3: Wyświetl inne informacje wraz z użytkownikami MariaDB (opcjonalnie)

Ten krok jest opcjonalny; jeśli jednak chcesz wyświetlić inne informacje wraz z użytkownikami w MariaDB, takie jak nazwy hostów itp., wystarczy uruchomić polecenie pokazane poniżej:

> wybierz użytkownika, hosta z mysql.user;

Nazwy użytkowników wraz z odpowiednimi nazwami hostów pojawią się na konsoli po wykonaniu tego polecenia, jak pokazano na poniższym obrazku. W ten sam sposób, jeśli chcesz wyświetlić hasła powiązane z każdym użytkownikiem MariaDB, możesz również wspomnieć o słowie kluczowym „hasło” w powyższym poleceniu.

Wniosek

Postępując zgodnie z tym artykułem, możesz łatwo wyświetlić listę wszystkich użytkowników obecnych na serwerze MariaDB. Bez względu na to, ilu użytkowników utworzyłeś na swoim serwerze bazodanowym, z łatwością będziesz w stanie wyświetlić ich listę, korzystając z zalecanej metody.