Windows

Zawartość pliku pomocy WinDiff (windiff.hlp) w formacie HTML - Winhelponline

Zawartość pliku pomocy WinDiff (windiff.hlp) Wywołanie Windiff z wiersza poleceń Menu Plik Menu Edycja Menu Widok Menu Rozwiń menu Tryb rozszerzony Menu Opcje Menu Zaznacz Paski zebry Aby uzyskać pomoc dotyczącą pomocy, naciśnij klawisz F1 Windiff porównuje katalogi lub pliki przedstawiające graficznie wyniki. To jest do DIFF jak wykresy

Pokaż identyfikator procesu na pasku tytułu Eksploratora plików w systemie Windows 10 - Winhelponline

W systemie Windows 10 istnieje ukryte ustawienie rejestru, które po włączeniu pokazuje identyfikator procesu explorer.exe (PID) na pasku tytułu Eksploratora plików i informuje, czy okno folderu jest uruchomione w procesie powłoki, czy jako oddzielny proces. Identyfikator w Eksploratorze plików Uruchom program Regedit.exe i przejdź do: HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion Explorer Utwórz

Jak wyświetlić sekundy na zegarze paska zadań w systemie Windows 10 - Winhelponline

Możesz teraz skonfigurować system Windows 10 tak, aby wyświetlał sekundy na pasku zadań (zegar) bez korzystania z programu innej firmy. Jest to możliwe przy użyciu ukrytego ustawienia rejestru, które opisano w tym artykule. Jak wyświetlać sekundy w zegarze paska zadań systemu Windows 10 Aby wyświetlić sekundy na zegarze paska zadań systemu Windows 10, wykonaj następujące czynności

Jak działa funkcja ochrony w chmurze „Zablokuj od pierwszego wejrzenia” programu Windows Defender? - Winhelponline

Windows Defender lub platforma firmy Microsoft chroniąca przed złośliwym oprogramowaniem chroni komputery domowe, serwery i usługi online, takie jak Office 365. Dzięki bogactwu informacji o zagrożeniach i danych telemetrycznych zaplecze chmurowe Defender jest zdumiewającą usługą ochrony przed złośliwym oprogramowaniem. Gdy nowe złośliwe oprogramowanie pojawi się na wolności, może minąć kilka godzin, zanim