Brak przycisku Przenieś na karcie Lokalizacja dla folderów publicznych w systemie Windows Vista - Winhelponline

Brak przycisku Przenieś na karcie Lokalizacja dla folderów publicznych w systemie Windows Vista

Czytaj Więcej

Polecenie AutoSSH w systemie Linux

Przewodnik dotyczący używania polecenia AutoSSH w systemie Ubuntu 22.04 do uruchamiania, monitorowania i ponownego uruchamiania wystąpienia SSH przy użyciu trzech różnych metod.

Czytaj Więcej

Czy Arduino można naprawić?

Niektóre elementy Arduino to SMD, które są trudne do naprawy, jest kilka, które można wymienić i są łatwo dostępne za rozsądną cenę.

Czytaj Więcej

Jak wysłać hiperłącze w Discord

Aby wysłać hiperłącze w Discord, użyj bota Carl, zapraszając go na serwer Discord, a następnie dodaj hiperłącze w osadzeniu i opublikuj go. Możesz także użyć Webhooka.

Czytaj Więcej

Jak mogę zdobyć odznakę administratora – Roblox

Aby otrzymać odznakę administratora, musisz ubiegać się o uprawnienia administratora w Roblox. Więcej informacji na temat odznak administratora znajdziesz w tym artykule.

Czytaj Więcej

Jak odinstalować Node.js z Raspberry Pi

W tym artykule omówiono trzy niezależne metody odinstalowania Node.js na Raspberry Pi. Postępuj zgodnie z tym przewodnikiem, aby uzyskać więcej informacji.

Czytaj Więcej

Jak używać metody swap() w Javie

Metoda swap() pobiera ciąg/listę i indeksy elementu do zamiany. Możesz użyć predefiniowanej lub tworząc zdefiniowaną przez użytkownika metodę swap().

Czytaj Więcej

Git Kopiuj plik zachowując historię

Aby skopiować historię zachowania pliku w Git, można użyć polecenia „cp ”.

Czytaj Więcej

8 poprawek dla błędu „Wywołanie systemowe nie powiodło się” Explorer.exe

Aby naprawić błąd „System Call Failed” Explorer.exe w systemie Windows, uruchom ponownie Eksploratora Windows, uruchom skanowanie sfc, uruchom chkdsk, zaktualizuj sterowniki ekranu lub włącz czysty rozruch.

Czytaj Więcej

Jak zainstalować i skonfigurować interfejs graficzny Haguichi dla sieci Hamachi w systemie Linux

Haguichi to GUI dla Hamachi, który ułatwia korzystanie i konfigurację. Ten artykuł dotyczy instalacji i konfiguracji Haguichi w systemie Linux.

Czytaj Więcej

Jak znaleźć plik w Raspberry Pi

Aby znaleźć plik w Raspberry Pi, używane jest polecenie find wraz z nazwą pliku. W artykule omówiono kilka opcji wyszukiwania określonego pliku.

Czytaj Więcej

Zmień polecenie Domyślny edytor obrazów połączony z edycją w menu prawym przyciskiem myszy dla plików obrazów - Winhelponline

Typy plików obrazów, takie jak JPG, PNG, BMP i inne, mają polecenie „Edytuj” w menu prawym przyciskiem myszy, które po kliknięciu powoduje domyślnie otwarcie programu Microsoft Paint. Jeśli masz edytor obrazów innej firmy i chcesz ustawić go jako domyślny edytor po wywołaniu z menu prawego przycisku myszy, ten post

Czytaj Więcej

Dlaczego ludzie na Discordzie są tak wrażliwi na tagi @everyone

Tag „@everyone” na Discordzie to funkcja, która powiadamia każdego członka kanału o wysłaniu wiadomości. Dlatego ludzie na Discordzie są na tym punkcie tak wrażliwi.

Czytaj Więcej

Czym są wszystkie odznaki Nitro na Discordzie

Odznaki Nitro to odznaka Discord Server Booster, odznaka Discord Nitro, odznaka partnera Discord i odznaka wydarzenia HypeSquad.

Czytaj Więcej

Powody, dla których wentylator MacBooka jest tak głośny i jak to naprawić

Wentylatory MacBooka mogą być głośne z powodu kurzu w układzie chłodzenia, procesora obciążonego zadaniami. Ten przewodnik dotyczy rozwiązania problemu z głośnym wentylatorem MacBooka.

Czytaj Więcej

Zarządzanie zadaniami Elasticsearch

Zarządzanie zadaniami jest ogromnym czynnikiem dla każdego administratora, a podczas pracy ze złożonym systemem, takim jak Elasticsearch, będziesz musiał monitorować zadania.

Czytaj Więcej

Polecenie różnic w Linuksie

Kompleksowy samouczek dotyczący użycia polecenia diff w Ubuntu 20.04 przy użyciu terminala Linux i celu korzystania z polecenia diff w systemie Linux.

Czytaj Więcej

Monitorowanie systemu na Raspberry Pi za pomocą vtop

vtop to narzędzie wiersza poleceń do analizy użycia procesora i pamięci. Ten artykuł zawiera wskazówki dotyczące instalacji vtop na Raspberry Pi.

Czytaj Więcej

Czy Raspberry Pi jest dobre do nauki Pythona

TAk! Raspberry Pi jest dobre do nauki Pythona. Raspberry Pi zapewnia preinstalowane środowisko IDE Thonny Python do pisania i uruchamiania kodu w języku Python.

Czytaj Więcej

Jak utworzyć katalog lub folder w systemie Windows

Aby utworzyć nowy katalog, użyj polecenia „mkdir” lub „md”. Miłośnik GUI może użyć klawisza skrótu lub kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu, aby utworzyć nowy katalog.

Czytaj Więcej

Metoda Numpy ptp

Ten przewodnik pomoże Ci lepiej zrozumieć metodę NumPy ptp(). Omówiono składnię, parametry i zwracaną wartość metody NumPy ptp().

Czytaj Więcej

Jak zaktualizować Rsync na Raspberry Pi

Narzędzie Rsync synchronizuje i przesyła pliki między dwoma urządzeniami przez sieć. Postępuj zgodnie z tym artykułem, aby uzyskać przewodnik krok po kroku dotyczący aktualizacji RSync na Raspberry Pi.

Czytaj Więcej

Przykład operatora podwójnego wykrzyknika w JavaScript

Podwójny wykrzyknik (!!) w JavaScript jest podwójnym operatorem logicznym not (!). Jest to prosty sposób na konwersję zmiennej na wartość logiczną (prawda lub fałsz).

Czytaj Więcej